....Muzika je přece skvělá, když se ale dobře dělá. Pamatuj, že v tomto domu vše potřebné najdeš k tomu. (Neslibujeme zázraky, jen dobrý nákup a dobré rady).

Životopis Petra Suchomela

Životopis Petra Suchomela

30. června 2006 v 15:18
Životopis Petra Suchomela
Narozen v Nymburce r.1959, zde vystudoval gymnázium. Již na základní škole se věnoval hudbě a hrál v různých kapelách. Na gymnáziu se dostal ke koncertní hudbě a po maturitě odešel na konzervatoř v Plzni. Jako hlavní obor vystudoval kontrabas, ale věnoval se intenzívně i klavíru. Protože původním nástrojem, který chtěl studovat byla kytara, vrátil se k ní opět v pozdější době, když ukončil zaměstnání v orchestru. Začal se současně zabývat i zobcovými flétnami během učitelské praxe.
V období studia vystřídal mnoho hudebních seskupení od kapel, tanečních orchestrů až po divadelní či symfonický orchestr, kde hrál na baskytaru či kontrabas. Současně se začal věnovat aranžování hudby a skladbě.
Snímek kolem roku 1980 - v Nymburce na Záložně s orchestrem ZOM.

Po absolvování konzervatoře byl zaměstnán ve Středočeském symfonickém orchestru Poděbrady a také vyučoval hudbu. S orchestrem účinkoval v Čechách a v tehdejší NSR. Jako voják byl členem Ústřední hudby ČSLA v Praze, se kterou se dostal i na celosvětové setkání vojenských hudeb ve Švédsku.
V roce 1987 se přestěhoval do Rakovníka, kde nastoupil jako učitel LŠU. Ještě téhož roku založil Rakovnický komorní orchestr, který potom dirigoval a který existoval do roku 2010. Orchestr dosáhl během dvou let dobré úrovně, takže vystupoval i v Praze a v Německu, kde ho na dva společné koncerty spojil s komorním orchestrem ze Schweinfurtu. Jako sólisté s ním hostovali profesoři a absolventi konzervatoří, jednou s ním vystupovala i dnešní světová pěvkyně Eva Urbanová. S orchestrem provedl též řadu svých vlastních koncertních skladeb a úprav. Asi po dobu necelého roku dirigoval orchestr Petr Šefl, který prosadil jeho přejmenování na Heroldův komorní orchestr a v roce 1989 se k první spolupráci dostal Miloš Bok, který dirigoval vystoupení v rakovnické sportovní hale v době revoluce. Orchestr čítal při některých koncertech na dvacet členů a mluvilo se i o jeho profesionální dráze. V době působení Petra Šefla došlo však k neshodám. V té době orchestr zkoušel v bývalé židovské synagoze a mělo se připravovat kromě jiného Vivaldiho Čtvero ročních období s houslistou z FOK. Část členů však již na zkoušku nepřišla, začala se scházet v ZUŠ pod vedením ředitele Radima Smýkala a navrátila se k původnímu názvu Rakovnický komorní orchestr. Druhá část pod vedením P.Suchomela ještě připravila několik koncertů po Čechách, ale asi za rok byla činnost ukončena z důvodu nedostatku členů a změnou dalších okolností, zejména starostmi s podnikáním atd.
Souběžně s orchestrem založil ještě dětskou kapelu s názvem "Křivoklátská kapela". Ta pak měla bohatou činnost - absolvovala 132 vystoupení doma, v Německu, Holandsku a Itálii. V Praze natáčela v televizi do pořadu "Jů hele neděle", osm koncertů doprovázela např. v Paláci kultury Ivetu Bartošovou, Ondřeje Havelku, Stanislava Hložka, sbor Bambini di Praga a další známé tváře. Se žáky, kteří v kapele hráli, stanul i u hrobu J.A.Komenského za doprovodu starosty Naardenu a dalších představitelů tohoto holandského města, všichni zazpívali "Ach synku, synku" a byla to chvíle, na kterou do konce života nikdo nezapomene. Nad Naardenem v té chvíli letadlo táhlo po obloze nápis se jménem kapely a následoval blahopřejný dopis z prezidentské kanceláře V.Havla v Praze, k reprezentaci naší země. Děti z kapely často vystupovali i s komorním orchestrem i jako velmi malí sólisté, což bylo divácky velmi úspěšné. Cílem bylo, aby se později stali také členy orchestru jako dospělí.
Celkem osmi provedení se dočkal i dětský muzikál "Jak se zbavit strašidel", který P.Suchomel napsal společně s N.Mikeskovou pro rakovnické děti. Po třinácti letech od svého vzniku byl muzikál opět nastudován a hrál se v Rakovníku a v Kralupech n.V.
V r.1990 založil P.Suchomel vlastní firmu, která pod názvem J+P MUSIC do r.2005 zajišťovala vše pro hudebníky od vybavení po vzdělání.
Od roku 1996 se věnuje více zpěvu a vystupuje s vokální skupinou "Magnet", kterou dal postupně dohromady. Všichni členové píší vlastní písně, které tvoří program. Nastudováno je asi 100 písní a natočena tři CD.
V roce 2000 založil pěveckou soutěž "Rakovnický slavík", která se rozšířila i do Kralup n.V. a do Teplic. Soutěže získaly oblibu a někteří soutěžící se díky jim dostali i ke studiu zpěvu. Jako hosté se soutěží zúčastňovali i známé osobnosti.
V této době vystupoval jako dorovázející klavírista v programu písní a šansonů první republiky se zpěvačkou Janou Ševčíkovou.
Jako kytarista a zpěvák vystupuje P.Suchomel s koncertním programem písní Milana Kopernického, jehož pozůstalosti se ujal a písně zapsal do not. Jedná se o náročné šansony v bluesovém ladění.
Kromě těchto uměleckých aktivit se věnuje i vydavatelské činnosti. Natočil a režíroval dvě alba písničkářů ( Rakovničtí + Nymburští písničkáři na přelomu tisíciletí ) a pro výuku hudby dvě CD doprovodů pro školu na zobc.flétnu Lad.Daniela a jedno pro školu I.Hlavaté. Tyto nahrávky používají stovky žáků po republice a Prof.Lad.Daniel je doporučuje na svých přednáškách.
Po celou dobu od ukončení studií vyučoval hudbě a mnozí jeho, dnes již dospělí žáci, dělají hudbu profesionálně, nebo jen amatérsky pro radost.
Přístup k žákům byl vždy zaměřen na to, aby hudba člověka zaujala, bavila a aby se jí chtěl věnovat z vlastního zájmu.
Od svých asi čtrnácti let se věnoval skladatelským pokusům a hudebnímu aranžování. Kromě více jak sto písní na vlastní texty má skladby koncertní, včetně symfonických děl. Jako autor je zastupován a veden na OSA.
V současné době spolupracuje s vycházející "hvězdičkou" Aničkou Danilukovou, která má v repertoáru společně s tenoristou Janem Ježkem (představitelem hlavní role v muzikálu Bídníci) jeho koncertní píseň "Můžeš přání mít". Tato píseň byla natočena na vlastní hudební podklad přímo u autora a premiérována v Českém rozhlase.
V době od března do června vyučoval P.Suchomel na ZUŠ Libochovice, zajišťoval klavírní doprovody pro školu a také premiéroval dvě dětské skladbičky, psané pro zdejší žáky, na závěrečném koncertu. Toto si získalo příznivý ohlas veřejnosti.
Dokumenty z tisku, týkající se P.Suchomela, jsou uloženy v jeho archívu, čítají desítky článků a je možné zaslat jejich digitální kopie.
Obrázek z litoměřického Dómu - jako člen orchestru při Svatováclavské mši 28.9.2006.
- a přírodní podoba v podsedické krajině
 
 

Reklama